godlo orzel logo leszna bip

                       Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 57

Terminy zebrań z Rodzicami 2017/2018

 6 wrzesień -  zebranie kl. I SP
20 wrzesień - zebranie kl. II, III SP
21 wrzesień - zebranie kl. IV-VII SP i kl. II, IIIG
22 listopad- zebranie kl. IV-VII SP i kl. II, IIIG
23 listopad- zebranie  kl. I-III SP

7 luty 2018r.- zebranie  kl. I-III SP
8 luty 2018r.- zebranie kl. IV-VII SP i kl. II, IIIG
5 kwiecień 2018r.- zebranie  III G - procedury egzaminu gimnazjalnego i rekrutacja do szkół średnich
25 kwiecień 2018r. - zebranie kl. IV-VII SP i kl. II, IIIG
26 kwiecień 2018r. - zebranie  kl. I-III SP

Szkolny System Oceniania -(w trakcie modyfikacji)

Rodzice uczniów Gimnazjum nr 9 w Lesznie mają możliwość wglądu do Szkolnego Sytemu Oceniania na stronie szkoły (dokumenty szkolne) oraz Przedmiotowych Systemów Oceniania w sekretariacie szkoły w godzinach jego otwarcia. Informacje o sekretariacie w menu/przydatne informacje.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do (Statut Szkoły §31):
 • Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum.
 • Zapewnienia do regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne z wyjątkiem przypadku, gdy dziecku udzielono zezwolenia na wypełnianie obowiązku poza szkołą.
 • Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 • Pisemnego i bieżącego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych - w ciągu jednego tygodnia
 • Utrzymywania ścisłego kontaktu z wychowawcą klasy celem śledzenia postępów swego dziecka w nauce i zachowaniu.
 • Uczestniczenia w zebraniach ogólnych z wychowawcą klasowym co najmniej cztero-krotnie w roku szkolnym.
 • Współuczestniczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez szkołę.

W celu realizacji postanowień dla rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wypełniającego obowiązek szkolny, gimnazjum prowadzi następujące działania (Statut Szkoły §32):
 • Rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia (nauczyciel wychowawca, pedagog, dyrektor gimnazjum).
 • Zgłaszanie i zwracanie uwagi na pojawiające się trudności dydaktyczno-wychowawcze.
 • Udzielanie ustnych i pisemnych upomnień o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich (opiekuńczych) w zakresie współpracy ze szkołą.
 • Udzielanie doradztwa fachowego mającego na celu uniknięcie lub ograniczenie pojawiających się trudności.
 • Wnioskowanie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do osób, które drastycznie naruszają postanowienia o wypełnianiu obowiązku szkolnego.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ferie

Od 12 do 25 lutego - ferie zimowe

Zebranie kl. I, II, III SP

Zebranie dla klas I,  II i III szkoły podstawowej - 26 kwietnia 2018r.

SP9

Trwa przebudowa strony Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie. Materiały do strony: Małgorzata Gwiaździńska. Umieszczanie na stronie: Donata Pajzert. Prosimy o cierpliwość. 

Zebrania kl. IV-VII SP i kl. II i III G

Kolejne zebranie dla klas kl. IV-VII SP i kl. II i III G - 25 kwietnia 2018r. 

szkola bez przemocy

logo okbdi male

szkola odkrywcow talentow1

bezpieczna szkola2

progeCAD.pl_banner

Szukaj

Dojazd

From Address:

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 31

Wczoraj 61

Tydzień 92

Miesiąc 1506

Wszystkie 81775

Obecnie 33 gości online

VCNT - Visitorcounter

Sonda

Twoja ulubiona pora roku: